Precisielandbouw

Precisielandbouw is het bedrijven van landbouw met gebruik van moderne middelen en technologieën. Toepassingen die hierbij ingezet worden zijn onder andere GPS-systemen, sensoren, maar ook moderne computersystemen – te denken aan kunstmatige intelligentie (A.I.) – op landbouwmachines en voertuigen zoals een kunstmeststrooier of veldspuit. Hierdoor kun je dus met precisielandbouw de behoefte aan gewasbescherming per vierkante meter bepalen. Het is volledig gebaseerd op het observeren, meten en reageren op variabiliteit tussen en binnen het veld in gewassen.

Vanuit de overheid zijn er doelen gesteld voor duurzame landbouw:

  • Verhoging van duurzame landbouwproductie
  • Landbouw klaarmaken voor de gevolgen van klimaatverandering
  • Verminderen van uitstoot van broeikasgassen

Om deze doelen te bereiken investeert de Nederlandse Rijksoverheid onder andere in satelliet data voor precisielandbouw. Middels deze satelliet date kan Mulders BV op de bodemkaart van Nederland gedetailleerde informatie zien over de Nederlandse bodem. Deze informatie kunnen wij vervolgens gebruiken voor gerichte bodemverbetering, of bij de keuze voor welk gewas past bij welke grond.

Precisielandbouw is uiteindelijk een kwestie van heel veel data verzamelen. Dit verzamelen we in de vorm van opbrengstkaarten, satellietbeelden, bodemscans, hoogtekaarten etc. Op deze manier hebben we meer voorbereidend werk tijdens de teelt, het geeft echter wel meer rust rondom de uiteindelijke uitvoerende werkzaamheden.

De uitkomst van de meetgegevens zorgt dat wij meer inzicht hebben in:

  • Gewasopbrengst
  • Terreinkenmerken
  • Topgrafie
  • Organische stofgehalte
  • Vochtgehalte
  • Stikstofgehalte
  • PH

Bovenstaande data voeren we middels taakkaarten in via ons GPS systeem. Tevens wordt de uitgebrachte dosering geregistreerd in het GPS systeem. Mulders BV introduceerde in 2009 al het nu inmiddels welbekende R.T.K. GPS systeem. Dit is door de jaren alleen maar meer geoptimaliseerd en uitgebreid. Wij meten de velden van onze klanten dan ook standaard in op basis van dit GPS systeem. Een bijkomend voordeel is dat we op deze manier de Nederlandse wetgeving, zoals hierboven vermeld, ook perfect na kunnen streven.

Mulders BV maakt ook gebruik van volledig automatische sectie controle bij het spuiten, zaaien of bemesten. Dit voorkomt dubbele bewerking en bewerking buiten de randen van het veld. Dankzij de ongecompliceerde en gebruiksvriendelijke sectieschakeling kunnen gebruikers snel en gemakkelijk correctiewaarden instellen voor elke machine. Het systeem maakt gebruik van het geleide systeem van de trekker om individuele secties in of uit te schakelen boven gebieden die al zijn behandeld, wat automatisch leidt tot een spaarzamer gebruik van de middelen en een verhoogde opbrengst.

Een rastermodule kan een interessante toevoeging zijn bij werkzaamheden als het planten van bomen of het boren van gaten. Door middel van deze module kunnen we een vast rasterpatroon instellen. Aan een rasterpunt kunnen we een actie koppelen zoals het “boren van een gat”. Wij beschikken over apparatuur waardoor we zowel vierkant kunnen boren als diagonaal op lijn in het veld.

De Rumex RXF 600 spotsprayer is voorzien van een computer systeem met kunstmatige intelligentie die ridderzuring herkent en specifiek aanpakt.

Klik hier voor uitleg over precisiegewasbescherming met de Rumex RXF 600 Spotspayer: een GLB 2024 eco-activiteit.

Ons GPS systeem is inmiddels onmisbaar binnen het bomen (ver)planten en onze landbouwwerkzaamheden. Benieuwd naar meer informatie over de vele mogelijkheden omtrent uw veld of gewas?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.