Groeikracht

Groeikracht is een onafhankelijke organisatie voor onderzoek en advies voor alles rondom ruwvoerteelt. Eigen ruwvoer is zeer bepalend voor de kostprijs van de melkveehouderij. Het verschil wordt niet gemaakt door de kleur van het product of de trekker, maar door de manier van telen. Mulders BV is, onder begeleiding van ruwvoerexpert Mark de Beer, sinds 2016 vanuit regio Zuid aangesloten. Door kennisbundeling van drie loonbedrijven geven wij onze klanten inmiddels al vele jaren professioneel advies voor de beste ruwvoerteelt.

Wat kan Groeikracht voor u betekenen?

Vanuit Groeikracht geven wij vrijblijvend teeltadviezen bij klanten van de aangesloten loonbedrijven. Ons advies kan betrekking hebben op bodemgezondheid, grondbewerking, zaaiadvies, bemesting, onkruidbestrijding, oogsten, vervoedering en inkuilmanagement.

Wat levert het
u op?

Een succesvolle ruwvoerteelt is de basis voor goede resultaten in de melkveehouderij. Wij brengen middels een persoonlijk adviesgesprek bij u op locatie de verbeterpunten binnen uw bedrijf in beeld. Met praktische adviezen en eenvoudige tips leveren we no-nonsense en onafhankelijk een bijdrage aan een hoger rendement uit ruwvoerteelt

Waarom kiezen voor Groeikracht?

De visie van Brabantse Loonwerkers sluit in veel gevallen perfect aan bij de keuze voor groeikracht. Onafhankelijk teeltadvies is de sleutel tot succes voor meer opbrengst en kwaliteit met per saldo lagere kosten.